Τιμές


Σε όλες τις διαδρομές χρησιμοποιούμε το ταξίμετρο.

Για να μάθετε ποσό περίπου κοστίζει κάποια συγκεκριμένη διαδρομή παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.